EFT Links

Links til sider om EFT

Hvad er EFT Links?

EFT er en forkortelse for Emotional Freedom Technique, der - som det engelsk navn antyder - er en teknik til at opnå følelsesmæssig frihed. Da jeg er meget facineret af EFT har jeg sat denne side med links op, og samtidig giver jeg de personer der indsender links, mulighed for at skrive artikler som bliver tilgængelige her på siden. Herved får den besøgende mulighed for at øge sin viden om denne spændende teknik.

Kan man købe plads til sit link?

Nej! Alle links der indsendes til denne side gennemgås af administratoren. Det er alene administratoren der afgør om et link kan optages eller ej, denne afgørelse kan ikke købes. Du kan risikere at få din side afvist, hvis den:

  • Er under opbygning
  • Er meget tom/tekstfattig
  • Indeholder stødende materiale
  • Ikke vurderes til at være til gavn for de besøgende på denne side

Du kan ikke forvente at få besked om dit link er optaget eller ej, ej heller kan du få opgivet en årsag til at dit link er blevet afvist.

Hvad er LinkPoints?

LinkPoints er en slags "valuta". Med alle link-lister har man problemet om hvordan links skal sorteres. Her på siden sortes links efter antallet af LinkPoints og oprettelsesdato. Det betyder at hvis to links har samme antal LinkPoints, så prioriteres det link der blev oprettet først. Du kan altså påvirke din placering på listen ved at optjene LinkPoints

Hvordan optjener jeg LinkPoints?

Du kan optjene LinkPoints ved at oprette et link til forskellige adresser, som fremkommer når du tilmelder dit eget link. Adresserne og mængden af point kan variere. Du kan også indsende artikler til denne side, og blive tildelt "statiske" LinkPoints. Her er det tale om en mængde LinkPoints som forbliver uændret hver måned, hvad enten du linker til nogen af de specificerede sider eller ej. Du får dermed et bedre grundlag for en højere placering på listen, hvis du indsender artikler til siden.